@asensepulawy

O A-Sense

A-Sense Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 2016. Jej celem jest prowadzenie prac w zakresie B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac. Blisko współpracujemy z polskimi i zagranicznymi naukowcami. Dążymy do zwiększenia produkcji w Polsce wysokiej jakości, specjalistycznych produktów chemicznych.

A-Sense Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w roku 2016. Jej celem jest prowadzenie prac w zakresie B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac. Blisko współpracujemy z polskimi i zagranicznymi naukowcami. Dążymy do zwiększenia produkcji w Polsce wysokiej jakości, specjalistycznych produktów chemicznych.

Wspólnicy – założyciele A-Sense to osoby z dużym doświadczeniem w wielkim przemyśle chemicznym, które w swojej karierze budowały zespoły badawczo-rozwojowe, nadzorowały ich pracę, a wreszcie posiadają długą historię komercyjnych wdrożeń. Większość – zakończonych sukcesem.

A-Sense opiera się o współpracę z ośrodkami badawczo-rozwojowymi. Zebrane doświadczenie pozwala na nam wybór projektów, nad którymi chcemy pracować, oraz ich sprawne wdrożenie na rynek.

Naszą filozofią jest unikanie produktów pochodzenia petrochemicznego i bazowanie na produktach pochodzenia naturalnego, przede wszystkim – roślinnego. Stąd decyzja o zlokalizowaniu działalności w Puławach, w sercu rolniczej Polski.

Nasze motto brzmi: Wyciągamy z życia to, co najlepsze.

 

Po pierwsze, ;