Menu

Pirogronian nikotyny

M=250,29g/mol

C10H14N2*C3H4O3

64,48% nikotyna

35,52% kwas

Charakterystyczny zapach