Menu
Trans-3-Nonen-2-on

Nonen jest bezbarwną lub jasnożółtą cieczą z delikatną kwiatową nutą.

Nadaje świeżość kwiatowym kompozycjom zapachowymi jest zalecany

jako zamiennik 2-oktynianu metylu.

Synteza składa się kondensacji heptanalu z kwasem malonowym, dekarboksylacji i 

estryfikacji metanolem.

Szerokie zastosowanie jako substrat w syntezie organicznej szczególnie w reakcjach enancjoselektywnej addycji

sprzężonej z odczynnikami cynkoorganicznymi katalizowanymi przy udziale związków miedzi.


Trans-3-Nonen-2-on jest również wykorzystywany:

-jako substrat do badania kinetyki stanu stacjonarnego utleniania NADPH

- w przygotowaniu azyno-chinolonu

- substrat do produkcji CBD,