ISO 9001:2015

W maju 2022 roku firma A-Sense została poddana audytowi certyfikującemu przez Polską Agencję Jakości Cert Sp. z o.o. Dzięki wdrożeniu i stosowaniu systemu zarządzania jakością uzyskaliśmy certyfikat ISO 9001:2015