FELU.02.07-IP.01-002/23 „Internacjonalizacja i wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. z o.o. poprzez ekspansję na rynki zagraniczne”

Projekt nr FELU.02.07-IP.01-041/23-00 pt. „Internacjonalizacja i wzrost konkurencyjności firmy A-SENSE Sp. z o.o. poprzez ekspansję na rynki zagraniczne” 

Projekt został złożony w ramach działania 2.7 Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 i jest obecnie realizowany (21.03.2024 r. – 31.12.2026 r.) 

Przedmiotem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa A-SENSE Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i realizację opracowanej strategii rozwoju. Wnioskodawca dzięki finansowemu wsparciu w latach 2024-2026 weźmie udział w 18 wyjazdach na targi branżowe zarówno ojczystych dostawców przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego (PCI), jak i przemysłu kosmetycznego oraz chemii gospodarczej (HPCI – Home and Personal Care Ingredients Central and Eastern Europe), a także w branżowych wydarzeniach międzynarodowych jak: BEAUTY DUESSELDORF  (Niemcy); in-cosmeticsGlobal czy Cosmetorium (Francja; Hiszpania). Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na działalność firmy A-SENSE m.in. poprzez:

  • zwiększenie potencjału eksportowego w wyniku promocji marki i wzrost jej rozpoznawalności na rynkach zagranicznych,
  • nawiązanie współpracy z zagranicznymi kontrahentami,
  • wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • zwiększenie kadry pracowników.
  • Projekt zaowocuje nawiązaniem świeżych kontaktów biznesowych (min. 45) oraz podpisaniem nowych kontraktów handlowych (min. 9).

Przedsiębiorstwo dzięki systematycznym analizom rynku oraz doświadczeniom zdobytym podczas współpracy międzynarodowej z kontrahentami branży chemicznej wyselekcjonowało trzy produkty, które według spółki mają znaczący potencjał eksportowy. Przedmiotem internacjonalizacji będą produkty takie jak: Kannabidiol (CBD) syntetyczny, Ksantohumol (XAntiAge), Azulen (Blue Renew). Wszystkie produkty objęte internacjonalizacją są produkowane przez przedsiębiorstwo na terenie województwa lubelskiego i dotychczas nie były objęte działaniami marketingowymi spółki. Produkty te odpowiadają na aktualne trendy w branży i cechuje je wysoka konkurencyjność  Promocja i marketing na branżowych rynkach międzynarodowych oraz rynku rodzimym, wpłynie znacząco na wzrost zainteresowania ofertą A-sense i podwyższy udział sprzedaży firmy na rynkach zagranicznych. 

Całkowity koszt projektu – 517 392,64 PLN

Dofinansowanie – 237 020,28 PLN