POIR.02.03.02-06-0045/19 pt. „Innowacyjna technologia produkcji asymetrycznej syntezy (S) Nikotyny”

POIR.02.03.02-06-0045/19 pt. „Innowacyjna technologia produkcji asymetrycznej syntezy (S) Nikotyny

Projekt został złożony w ramach naboru nr POIR.02.03.02-IP.03-00-001/19 i zrealizowany w okresie od 01.11.2019 r. do 29.05.2020 r.  Głównym założeniem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii produkcji asymetrycznej syntezy (S) nikotyny w celu uzyskania syntetycznej nikotyny lewoskrętnej o czystości nieosiągalnej dla nikotyny naturalnej tj. pozbawionej zanieczyszczeń alkaloidami, nitrozaminami oraz metalami ciężkimi. Realizacja projektu miała na celu również umocnienie pozycji A-SENSE na rynku krajowych wytwórców nikotyny o czystości farmaceutycznej oraz poprawę pozycji na perspektywicznym rynku międzynarodowym, a także uniezależnienie się od dostaw surowego ekstraktu z krajów konkurencyjnych cenowo ze względu na powszechność upraw tytoniu.

Projekt ten, przyczynił się do rozwoju metod produkcji syntetycznej nikotyny lewoskrętnej o wyjątkowej czystości, stanowiąc odpowiedź na rosnące wymagania rynku w zakresie bezpieczeństwa i jakości substancji farmaceutycznych. 

Wartość projektu: 125 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 106 250,00 zł

#Fundusze Europejskie