Projekt współfinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku laborant w firmie A-Sense Sp. z o.o.”

Projekt współfinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku laborant w firmie A-Sense Sp. z o.o.

A-Sense Sp. z o.o. zrealizowała projekt pt.: „Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku laborant w firmie A-Sense Sp. z o.o.”, dotyczący utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej dofinansowany z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Cele projektu oraz planowane efekty:

Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy pracowników na stanowisku laborant. W celu poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy w ramach realizacji Projektu zakupiono szafy bezpieczeństwa, które pozwalają na uporządkowanie substancji i mieszanin chemicznych oraz elektrycznego wózka widłowego podnośnikowego w celu ograniczenia przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego u pracowników.

Dofinansowanie: 109 359,60 PLN

Całkowita wartość: 141 264,27 PLN