Projekty UE

A-SENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt. Innowacyjna technologia produkcji asymetrycznej syntezy (S) Nikotyny w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, podziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Cele projektu:

Głównym celem realizowanego projektu jest wdrożenie innowacji: procesowej w postaci technologii produkcji asymetrycznej syntezy (S) nikotyny (1 szt.),produktowej w postaci nikotyny syntetycznej lewoskrętnej, o czystości nieosiągalnej dla nikotyny naturalnej (1 szt.), dzięki czemu Beneficjent będzie mógł rozszerzyć swoją ofertę produktową, oraz zwiększyć produkcję przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji projektu Beneficjent umocni swoją pozycję na rynku krajowych wytwórców nikotyny czystości farmaceutycznej, a także umocni swoją role na perspektywicznym rynku międzynarodowym. Opracowane innowacje w zakresie technologii produkcji asymetrycznej syntezy (S) nikotyny pozwolą Beneficjentowi konkurować z nowym produktem na rynkach międzynarodowych, a także uniezależnić się od dostaw surowego ekstraktu z krajów, w których uprawa tytoniu jest powszechna i konkurencyjna cenowo.

Planowane efekty:

Efektem realizowanego projektu będzie opracowanie nowatorskiej w skali świata technologii produkcji nikotyny syntetycznej lewoskrętnej, o czystości nieosiągalnej dla nikotyny naturalnej. Opracowana technologia pozwoli na wprowadzenie do oferty Beneficjenta innowacyjnego produktu w postaci syntetycznej nikotyny lewoskrętnej, pozbawionej zanieczyszczeń alkaloidami, nitrozaminami i metalami ciężkimi. Beneficjent deklaruje włączenie w proces opracowywania i tworzenia nowej, innowacyjnej technologii użytkowników końcowych.

Wartość projektu: 153 750.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 106 250.00 PLN LN


W dniu 31.07.2019r. A-Sense Sp z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.7 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. Z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu syntetycznego”.

Cel projektu: Głównym założeniem prowadzonych prac jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-sense Sp. z o. o. na rynku krajowym i zagr., oraz podniesienie produktywności i wydajności przedsięb., poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej metody pozyskiwania kannabidiolu syntetycznego. Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej tech. produkcji syntetycznego kannabidiolu prowadzone były przez Wnioskodawcę oraz naukowców na zlecenie Wnioskodawcy. Wnioskodawca posiada pełnię praw do wyników prac B+R. Rezultatem projektu będzie rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa o kannabidiol syntetyczny, wykazujący znaczne przewagi nad kannabidiolem uzyskiwanym w sposób naturalny.


W dniu 9.10.2018 A-Sense Sp z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji i oczyszczania nikotyny czystości farmaceutycznej”.

Cel projektu: Głównym założeniem prowadzonych prac badawczych będzie opracowanie innowacyjnej technologii produkcji ekstraktu nikotynowego a następnie jego oczyszczania na powstałej linii technologicznej. Technologia ta pozwoli na wytwarzanie nikotyny czystości farmaceutycznej znajdującej zastosowanie w przemyśle medycznym.