Projekty UE

W dniu 9.10.2018 A-Sense Sp z o.o. podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.2 RPO WL 2014-2020.

Tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji i oczyszczania nikotyny czystości farmaceutycznej”.

Cel projektu: Głównym założeniem prowadzonych prac badawczych będzie opracowanie innowacyjnej technologii produkcji ekstraktu nikotynowego a następnie jego oczyszczania na powstałej linii technologicznej. Technologia ta pozwoli na wytwarzanie nikotyny czystości farmaceutycznej znajdującej zastosowanie w przemyśle medycznym.