Projekty UE

Tlenek limolenu

(1-methyl-4-prop-1-en-2-yl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane) Tlenek limonenu ma zastosowanie jako środek smakowy. Stanowi on główny składnik olejków pozyskiwanych z odpadowych skórek owoców cytrusowych (biomasa). Można go otrzymywać metodami naturalnymi i syntetycznymi, stosując np. procesy pirolityczne.

Stosowany jest w smakach cytrusowych i miętowych: przy 0,3-0,5 ppm w napojach i produktach mlecznych oraz do 5 ppm w sosach. Dobrze rozpuszcza się w roztworach alkoholowych.

Tlenek limonenu ma szerokie zastosowanie w syntezie organicznej jako chiralny element budulcowy. Jego szkielet węglowy zbliżony jest budową do wielu cennych związków biologicznie aktywnych stosowanych w medycynie, kosmetyce i przemyśle perfumeryjnym. 

Z tlenku limonenu udało się otrzymać biodegradowalny polimer o wyjątkowej odporności termicznej, twardości i przezroczystości.