RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18 „Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu syntetycznego”.

RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/18 „Wzrost konkurencyjności firmy A-sense Sp. z o.o. poprzez wdrożenie prac B+R w innowacyjnej technologii produkcji kannabidiolu syntetycznego”.

Cel projektu zakończonego w 2024 r. było: zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa A-sense Sp. z o.o. na rynku krajowym i zagranicznym oraz podniesienie produktywności i wydajności przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w zakresie opracowania innowacyjnej metody pozyskiwania kannabidiolu syntetycznego. Projekt objął zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, co znacząco wsparło  prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnej technologii produkcji syntetycznego kannabidiolu prowadzone przez Wnioskodawcę oraz naukowców na zlecenie Wnioskodawcy. Obecnie wnioskodawca posiada pełnię praw do wyników prac B+R i dokonał rozszerzenia oferty przedsiębiorstwa o kannabidiol syntetyczny, wykazujący znaczne przewagi nad kannabidiolem uzyskiwanym w sposób naturalny. Grupą docelową niniejszego wsparcia finansowego było przedsiębiorstwo Wnioskodawcy, a także jego obecni jak i przyszli Klienci.

Wskaźniki produktu:

 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje): 847 773, 62 PLN
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla rynku: 1 
 • Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy: 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje: 1
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1,
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji: 1
 • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie wdrożenia wyników prac B+R: 1

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wdrożonych wyników prac B+R: 1
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych: 1
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach: 2 
 • Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów: 1 419 000 PLN
 • Przychód z wdrożonych wyników prac B+R: 1 419 000 PLN
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1

Wartość projektu: 3 475 871,81 PLN

Dofinansowanie z UE: 1 978 138,42 PLN

#Fundusze Europejskie