RODO – informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13ust. 1i2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest A-Sense Sp. z o.o. z siedzibą w Poniatowa 24-320 przy Przemysłowa 46
  • Kontakt z naszym inspektorem danych osobowych: kontakt@a-sense.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.:
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
    • podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
    • biuro rachunkowe

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6lat;

6) posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

8)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy;

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania